Velkommen til Herreklubben i Trehøje Golfklub 

Kalenderen for 2021 er nu opdateret. Der er åben for bookning til første match :-)

 

Referat fra formandens beretning ved herreklubbens generalforsamling den 26. september 2020.

Ordstyrer: Holger Haunstrup. 

Sæsonen bød på hele 7 aflysninger på grund af Covid-19, men på trods af det har der været tilgang af flere nye medlemmer. Vi vil dog godt være flere, så hvis I kender nogen, så prik endelig til dem.

NYT

Som noget nyt i år har vi fået indført mobilepay, som betalingsform til matcherne, og det fungerer tilfredsstillende. Så det er kommet for at blive. Husk at betale INDEN du går ud, det er der ikke ændret på. Nummeret hænger på opslagstavlen. 

Bestyrelsen overvejer som noget nyt til 2021-sæsonen, at indføre online scoreindtastning. Mere om dette inden sæsonstart. 

PRÆMIEAFHENTNING

Vi har i de sidste mange år kørt med det system, at præmier fra 9 hullers matcher bliver forældet efter 3 uger, og præmier fra 18 huls mathcer udleveres ved førstkommende gunstart, og er derefter forældet. Systemet er begrundet i, at lagerkapaciteten er begrænset, og at der ikke vil være plads, hvis alle ikke afhentede præmier skal opbevares til sidst på sæsonen.   Husk, at du altid kan få et anden til at tage præmien med til dig. 

MATCHER

Deltagerantallet i de gennemførte matcher var på højde med 2019. Men bestyrelsen vil gerne, at medlemmerne prioriteter gunstarterne højere. Blandt andet af hensyn til det sociale aspekt, og ikke mindst på grund af, at det er ved disse lejligheder, vi har mulighed for at promovere vores sponsorer. Herudover er det også vigtigt, at støtte cafeen.

Der deltog 143 forskellige spillere i matcherne i 2020, mod 159 i 2019. Nedgangen skyldes måske de 7 aflyste matcher. 

Vi skal fortsat glæde os over, at vi har en velfungerede herreklub, hvor der er mange, der møder frem hver onsdag. 

Igen i år var matchen mod pigeklubben henlagt til en mandag, så det ikke ramler sammen med de almindelige matcher. Herreklubben var vært, og der var 50 deltagere. Herreklubben vandt naturligvis.

WEEKENDTUR

Turen gik til Hotel Pejsegården i Bræstrup, hvor der blev spillet på Skanderborg og Himmelbjergets golfklubber. Blev gennemført med ikke mindre end 34 deltagere med Jørn Jensen som vinder.

Vi vil gerne have endnu flere med næste år, hvor turen går til Hjarbæk Fjord Golfklub. Turen er fastlagt til den 19. - 20. juni 2021. Selvfølgelig også denne gang med mulighed for start om fredagen. KRYDS af i kalenderen allerede nu. 

CAFEEN

En stor tak til Anette og Jan - både for den gode og alsidige mad - men også for jeres måde at gi ind i opgaverne på. Vi håber, at beholde jer i mange år endnu. 

PRO'en

En tak til pro'erne. Dels for deres måde at være på, og dels for at deltage så ofte i herreklubbens matcher, som tilfældet er. Det er vi rigtige glade for.

KLUBBEN

Også en tak til klubben og ikke mindst kontoret. Samarbejdet med klub og kontor fungerer super fint. 

AFSLUTNING

Har man forslag, holdninger eller bemærkninger til herreklubbens arbejde, så hører vi gerne fra jer, når vi mødet i klubben, på mail eller facebook. Alle bidrag er velkomne og på en eller anden måde med, når vi planlægger næste sæson. 

En særlig TAK til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i år. 

I ønskes alle en god afslutningsdag, og vi ses om ikke før, så til næste år. 

Clear Skies

Karsten Klit

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail